VIP ROSSINI

Jelly beans tootsie roll powder cake
apple pie tart topping sweet.

50 GR NETTO/DZIEŃ

Cały sprzęt dostarczamy na miejsce przyjęcia czysty i posegregowany w odpowiednie raksy do szkła (pokolorowane wg rodzaju szkła) oraz hermetycznie zamknięte pojemniki transportowe.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych zmywarek oraz kometyków firmy Winterhalter dostarczony przez nas sprzęt jest idealnie czysty i nadaje się do natychmiastowego użycia bez potrzeby dodatkowego polerowania.

Uwaga! Sprzęt dostarczamy czysty i zabieramy brudny (bez dodatkowych kosztów).

Regulamin dostawy towaru

  • Transport stanowi dodatkowy koszt, doliczany do kosztu wynajmu.
  • Koszt transportu wyliczany jest indywidualnie w zależności od miejsca dostawy, wielkości zamówienia oraz terminu dostawy.
  • Transport obejmuje dowóz i odbiór sprzętu samochodem dostawczym DMC 3,5 t przez pracowników firmy Banquete Partner.
  • Transport wykonywany jest w powszednie dni tygodnia od godziny 09:00 do godziny 17:00. Usługa transportu może być wykonana poza wyznaczonymi godzinami, po wcześniejszych ustaleniach i wpływa na cenę transportu.
  • Wniesienie sprzętu oznacza dostawę na poziomie „0” (bez wnoszenia po schodach), na równym podłożu przy bezpośrednim dostępie do strefy dostawy.
  • Dostawa sprzętu do miejsca oddalonego strefy rozładunku/załadunku, wniesienie, transport lub wniesieni mebli na piętro wpływa na koszt transportu.
  • W przypadku gdy miejsce dostawy zlokalizowane jest na terenie wymagającym uiszczenia dodatkowej opłaty parkingowej przekraczającej 10,00 zł, koszt takiej opłaty ponosi Najemca.
  • Przekazanie wypożyczanego towaru następuje na podstawie protokołu.
  • Najemca zobowiązany jest przeliczyć sprzęt i ewentualne uwagi zgłosić pracownikowi Wynajmującego przy podpisaniu protokołu.